Lite nyheter från området

classic Classic list List threaded Threaded
1 meddelande Alternativ
Svara | Threaded
Open this post in threaded view
|

Lite nyheter från området

Roffe
Hittat ett par saker på nätet:
Myndigheterna överväger kameraövervakning i deltat. Verkar vara problem med bränder och tjuvskytte.

Någon med klätterrep har tagit sig ner i "Helvetet" i Himmel och Helvete och sett att botten är full med sopor... När kommer kampanjen "Håll Turkiet rent"?